Potpisan ugovor o financiranju

Dana 08. veljače 2018. godine u Kongresnoj dvorani Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u Zagrebu u nazočnosti ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, potpisani su ugovori s predstavnicima jedinica lokalne samouprave za financiranje Mjere 07« Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima» iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2.«Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije», Operacije 7.2.2. «Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta». Ugovor je potpisan između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zastupanoj po ravnateljici Matildi Copić i Općine Zdenci zastupanoj od strane općinskog načelnika Tomislava Durmića. Općini Zdenci je utvrđen iznos potpore od 233.454,60 kn, te je za taj iznos i potpisan Ugovor.

Menu Title
Skip to content