8. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci

Na temelju članka 59. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Zdenci (SI. glasnik Općine Zdenci br. 2/13), saziva se 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Zdenci za dan 22. ožujka 2018. godine (četvrtak) s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Muzejsko-galerijskom prostoru.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o isplati Uskrsnice umirovljenicima,
4. Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Uskrsa osobama s područja Općine Zdenci, korisnicima osobne invalidnine pri Centru za socijalnu skrb,
5. Donošenje Odluke o dodjeli novčane pomoći povodom Uskrsa korisnicima zajamčene minimalne naknade,
6. Donošenje Odluke o Planu aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite od požara i Program aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara u 2018. godini na području Općine Zdenci,
7. Usvajanje Plana zaštite od požara
8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu,

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća

Menu Title
Skip to content