Najava edukacije “Uvod u menadžment volontera” u sklopu projekta “Šalji dalje”

4. i 11. svibnja 2018. godine održati će se edukacija „UVOD U MENADŽMENT VOLONTERA“ u prostoru Gradskog društva Crvenog križa u Slatini, Ulica Braće Radić 13 A, Slatina.

Edukacija je namijenjena koordinatorima volontera, osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju volontere u svoj rad te upravljaju radom volontera kako bi se steklo određeno znanje i vještine koordiniranja volonterima i upoznalo s pravima i obvezama volontera ali i pravima i obvezama organizatora volontiranja. Svaka organizacija ima pravo na edukaciju poslati po jednog predstavnika.

Za više informacija nazovite kontakt osobu: Lidija Stojković, 091 732 61 83

Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite putem prijavnice (koju vam na zahtjev možemo poslati mailom) najkasnije do 30.travnja 2018. na e-mail adresu: udruga.jaglac@gmail.com

Cilj, svrha i program edukacije:

Ciljevi edukacije:
Upoznati sudionike s procesom menadžmenta volontera te s koracima u ciklusu menadžmenta volontera.
Osvijestiti važnost rada s volonterima te potaknuti sudionike na izradu kvalitetnih volonterskih programa.

Sudionici:
Edukacija je namijenjena koordinatorima volontera, osobama u neprofitnim organizacijama koje uključuju volontere u svoj rad te upravljaju radom volontera.
Edukacija je namijenjena i svima onima koji će u svoj rad tek uključiti volontere, a žele steći osnovna znanja iz menadžmenta volontera.
Predviđen broj sudionika: 13 sudionika

Detaljan plan rada:

1. radionica – 4. svibanj 2018., 9:00 – 12.30h

9.00 – 9.20 Predstavljanje projekta i Lokalnog volonterskog centra Zvono
9.20 – 9.30 Upoznavanje s planom radionica
9.30 – 10.30 Upoznavanje sudionika
10.30 – 10.45 Pauza za kavu
10.45 – 11.30 Uvod u volonterski svijet
11.30 – 12.30 Ručak

2. radionica – 4. svibanj 2018., 12.30 – 14.30h

12.30 – 13.30 Uvod u menadžment volontera
Priprema temelja za razvoj volonterskog programa
13.30 – 14.15 Planiranje volonterskog programa
14.15 – 14.30 Evaluacija

3. radionica – 11. svibanj 2018., 9.00 – 12.30h

9.00 – 10.00 Opis volonterske pozicije
Pronalaženje volontera
10.00 – 10.15 Pauza za kavu
10.15 – 11.30 Odabir volontera
Uključivanje i edukacija volontera
11.30 – 12.30 Ručak

4. radionica – 11. svibanj 2018., 12.30 – 14.30h
12.30 – 13.15 Supervizija i evaluacija volontera
Evaluacija volonterskog programa
13.15 – 14.00 Vrednovanje i nagrađivanje volontera
Potvrda o kompetencijama stečenim volontiranjem
14.00 – 14.30 Zaključak i evaluacija

Menu Title
Skip to content