Javni uvid – Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Zdenci

Općina Zdenci izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Zdenci. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 23. svibnja do 06. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09.00 do 13.00 sati u prostorijama Općine Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci.
Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Zdenci u roku od 30 dana.
Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zdenci moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju Općini Zdenci, Braće Radića 5, 33513 Zdenci zaključno s 06. lipnja 2018. godine, do 13,00 sati.

PRILOG 1

PRILOG 2

Program gospodarenja zemljištem Zdenci

Menu Title
Skip to content