OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2018.G. PREMA PROGRAMU ZA FIN. PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja općine Voćin, Sopje, Gradina, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Suhopolje, Lukač, Crnac, Zdenci, Čačinci te s područja grada Slatine prihvatljivi prijavitelji na Natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO).

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje putem ovog Natječaja su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
b) kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
d) kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
i)operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prijave se zaprimaju od 14.08.2018. do 24.09.2018. godine.

Više informacija s cjelokupnom dokumentacijom Natječaja dostupno je na stranicama Ministarstva poljoprivrede (http://www.mps.hr/hr/natjecaji/ostalo/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2018-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina).

Za sva pitanja i pomoć mogu se obratiti Razvojnoj agenciji VIDRA.

Menu Title
Skip to content