Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci

Na temelju članka 59. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Zdenci (SI. glasnik Općine Zdenci br. 2/13), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci zadan 19. prosinca 2018. godine (srijeda ) s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u Muzejsko – galerijskom prostoru.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED

1. Aktualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje Izvatka iz zapisnika sa 11 sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Zdenci za 2018. godinu s pripadajućim Programima i Planom razvojnih programa,
4. Usvajanje Proračuna Općine Zdenci za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
– Programa javnih potreba u kulturi na području općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu,
– Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa održavanja komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa izgradnje komunalne infrastrukture i prostornog uređenja na području Općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu,
– Programa održavanje komunalne infrastrukture, opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Zdenci za 2019. godinu,
– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,
– Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, a nalazi se na području Općine Zdenci,
– Programa utroška sredstava za 2019. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i
– Plan razvojnih programa,
5. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Zdenci za 2019. godinu,

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Menu Title
Skip to content