Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Zdenci

Općina Zdenci objavljuje Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Zdenci, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto REFERENT za komunalno gospodarstvo i komunalni redar – 1 izvršitelj. Uvjeti su propisani u Natječaju.”

Natječaj za prijam u službu u JUO Općine Zdenci

Menu Title
Skip to content