OBJAVA BIRAČIMA

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019.

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina 2a koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.
Birači mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, nadležnom prema mjestu svog prebivališta i to svakim radnim danom u radno vrijeme ureda.

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina koji će do dana provedbe izbora navršiti 18 godina da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim uredom. Detaljnije obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru birača istječe u srijedu, 24. travnja 2019.

Objava i obavijest biračima

Menu Title
Skip to content