Obavljen tehnički pregled za sustav odvodnje sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Zdenci i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

13. rujna obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja Uporabne dozvole za izgrađenu građevinu infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zdenci, Bankovci i Duga Međa – faza 1 – sustav odvodnje sanitarno fekalnih otpadnih voda naselja Zdenci i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. U nazočnosti službenih osoba predstavnika upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko – podravske županije, neovisnih stručnjaka za građevinske radove, predstavnika javnopravnih tijela te predstavnika investitora Voda d.o.o., nadzornih inženjera, predstavnika izvođača građevinsko – obrtničkih radova Bistra d.o.o. te u nazočnosti načelnika Općine Zdenci Tomislava Durmića i njegovog zamjenika Jurice Kirisa daje se mišljenje te prijedlog da se udovolji podnesenome zahtjevu te da se izda Uporabna dozvola, a samim time i uporaba sustava odvodnje sanitarno – fekalnih otpadnih voda naselja Zdenci i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Menu Title
Skip to content