Primjer za ispunjavanje prijave za štetu na zemljištu na kojem se izvodilo seizmičko istraživanje

U prilogu je primjer kako se treba ispuniti prijava za štetu na zemljištu na kojem se izvodilo seizmičko istraživanje. Uz ime, prezime, adresu, kontakt, OIB, IBAN potrebno je upisati broj katastarske čestice, katastarsku općinu te kulture. Nije potrebno mjeriti dužinu, a širina se obračunava od 4m.

Menu Title
Skip to content