Načelnik Tomislav Durmić potpisao Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 132.000,00 kuna

Općina Zdenci i ove godine se prijavila na Javni poziv za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini koji je raspisao Središnji državni ured za demografiju i mlade. To je Demografska mjera kojom se osigurava financijska potpora za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske, prvenstveno u općinama u kojima nedostaje ili je slabo razvijena institucionalna skrb za djecu rane i predškolske dobi, te je sukladna Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2021. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje od 2021.-2024, godine. Načelnik Tomislav Durmić potpisao je Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u iznosu od 132.000,00 kuna.

Menu Title
Skip to content