PLAN ČIŠĆENJA DIMNJAKA 07.11.2022. – 11.11.2022.

RAJON DATUM ULICA
ČAČINCI 07.11.2022. GLAVNA
08.11.2022. BUKVIK
09.11.2022. BREZOVLJANI VOJLOVIČKI

PAUŠINCI

RAJINO POLJE

10.11.2022. SLATINSKI DRENOVAC

PUŠINA

HUMLJANI

VOJLOVICA

ZDENCI 11.11.2022. KOLODVORSKA

MILANA KOVAČIĆA

Plan uključuje evidenciju korisnika dimovodnih objekata usklađivanje sa stvarnim stanjem na terenu, izradu kartoteke dimovodnih objekata sa pripadajućim ložištima, odjavu dimnjaka koji nisu u upotrebi te pregled i čišćenje dimnjaka u redovnom obilasku.

Plan je podložan promjenama u slučaju lošeg vremena i sl.

Narudžbe se odrađuju do 10:00 h, nakon toga slijedi pregled i čišćenje po gore navedenom planu.

Kontakt broj: 098/904-0180

Menu Title
Skip to content