13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci – 17. ožujka 2023

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Zdenci održat će se 17. ožujka 2023 godine (petak) s početkom u 19.00 sati.

Sjednica će se održati u Muzejsko galerijskom prostoru u Zdencima

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Aklualna pitanja vijećnika,
2. Usvajanje lzvatka iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Zdenci,
3. Donošenje Odluke o plaći i naknadama, te ostalim pravima Općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća Općine Zdenci,
4. Donošenje Odluke o naknadama za rad predsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Zdenci te njegovih radnih tijela,
5. Donošenje Odluke o agrotehnickim mjerama na poljoprivrednom zemljistu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljistu, šumama i šumskom zemljištu,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganiza­ma, štetnih člankonožaca (arthropoda), štetnih glodavaca i Program suzbijanja komaraca za 2023. godinu na podrucju općne Zdenci,
7. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o provedbi stručnog nadzora nad sistema­tskom preventivnom deratizacijom za područje općine Zdenci za 2023. godinu sa Zavodom za javno zdravstvo ,.Sveti Rok” Virovitica,
8. Donošenje Odluke o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine,
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju cijene odvoza smeća mještanima s područja općine Zdenci,
10. Donošenje Odluke o potporama obitelji s podrucja općine Zdenci,
11. Donošenje izmjene Odluke o sufinanciranju kupnje i gradnje prve nekretnine za stanovanje na području općine Zdenci,
12. Donošenje Odluke o koristenju domova na području općine Zdenci,
13. Donošenje izmjena Odluke o visini i kriteriju dodjele bespovratnih potpora studenti­ma s područja općine Zdenci za akademsku 2022./2023. godinu,
14. Donošenje izmjene Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola s područja općine Zdenci u učeničkim domovima za školsku 2022./2023. god.,
15. Donošenje Odluke o dodjeli novcane pomoći povodom Uskrsa osobama s područja općne Zdenci, korisnicima osobne invaltdnine pri Centru za socijalnu skrb,
16. Donošenje Odluke o dodjeli novcane pomoći povodom Uskrsa korisnicima ZMN,
17. Donošenje Odluke o isplati Uskrsnice umirovljenicima.

Molimo članove Vijeća da se sjednici odazovu u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost opravdaju na telefon 646-000.

Menu Title
Skip to content