Prijedlog programa raspolaganja državnim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Zdenci

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) Općina Zdenci izradila je

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Zdenci (u daljnjem tekstu: Prijedlog Programa).

Prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom izlaže se na javni uvid u trajanju od 15 dana, u sjedištu Općine Zdenci, na adresi:

OPĆINA ZDENCI, Školska 1, 33513 Zdenci, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, u trajanju od 18.04.2023. godine do zaključno 03.05.2023. godine.“

Menu Title
Skip to content