Na inicijativu načelnika Općine Zdenci Tomislava Durmića održan je sastanak sa predstavnicima A1 Hrvatska iz Zagreba

Dana 12. rujna 2023. godine na inicijativu načelnika Općine Zdenci Tomislava Durmića u prostorijama općine Zdenci, održan je sastanak sa predstavnicima A1 Hrvatska iz Zagreba. Tema sastanka je bila loša pokrivenost signalom mobilnih mreža na području Općine Zdenci. Problematike oko lošeg signala svjesne su obje strane te zajedničkim snagama traže najbolje rješenje.

Menu Title
Skip to content