Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i izbori za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Vlada Republike Hrvatske donijela odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na poveznici Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske – Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.  dostupne su odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju navedenih izbora, kao i Obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske vezane uz provedbu navedenih izbora te Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

– Priopćenje o izborima članova vijeća nacionalnih manjina i izborima predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

– Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.pdf (izbori.hr)

– Obvezatne upute broj M II – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.pdf (izbori.hr)

– Obvezatne upute broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora (izbori.hr)

– Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora (izbori.hr) 

Obavijest biračima

– Objava biračima PDF

Pravovaljana i zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Zdencig 16.04.2023. 10:45


Menu Title
Skip to content