Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta “Zaželi – pomoć zajednici”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-473, od 29. listopada 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0172, KLASA: 910-04/18-07/231, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-1, od 14.12. 2018., načelnik Općine Zdenci objavljuje

JAVNI NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti projekta „Zaželi-Pomoć zajednici“

Javni natječaj za prijam u radni odnos aktivnost ZAŽELI – PDF

JAVNI NATJEČAJ

Menu Title
Skip to content