Općinsko vijeće

N A Č E L N I K   O P Ć I N E  Z D E N C I

TOMISLAV DURMIĆ, HDZ

Z A M J E N I K  N A Č E L N I K A

ZDENKO INHOF, HSS

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

KOVAČEVIĆ VIDICA, HDZ PREDSJEDNICA VIJEĆA
BOGOJEVIĆ DRAŽEN, NEZAVISNA LISTA ZAMJENIK PREDSJEDNICE VIJEĆA
PAČALAT ZDRAVKO, HDZ VIJEĆNIK
MITROVIĆ MIROSLAV, HSS VIJEĆNIK
BUŠLJETA MIRKO, SU VIJEĆNIK
JURLINA DANIJEL, HDZ VIJEĆNIK
BARUKČIĆ MATO, HDSSB VIJEĆNIK
TAJZ ZDENKO, HDSSB VIJEĆNIK
BOŽIĆ MIROSLAV, HDSSB VIJEĆNIK
ČIŠ NIKOLA, HDSSB VIJEĆNIK
MAĐAŠ DRAŽEN, HDSSB VIJEĆNIK

 

MJESNI ODBORI:

Zdenci:

Ivica Rončević – HSS – predsjednik

Šime Jurlina – HDZ – zamjenik predsjednika

Miroslav Božić – HSS – član

Milan Špoljarić – HSS- član

Slavko Paulić – HSS – član

Ivica Martinčević – SU – član

Franjo Tokić – SU – član

Bankovci:

Zdenko Tajz – HSS – predsjednik

Tomislav Durmić – HDZ – zamjenik predsjednika

Zdenko Inhof – HSS – član

Damir Jug – HSS –član

Josip Major –  HDZ – član

Duga Međa:

Tomislav Bušljeta – SU – predsjednik

Zdenko Medved – HSS – zamjenik predsjednika

Ivica Horvat – SU – član

Duro Kump – SU – član

Đuro Varaždinac – HSS – član

Slavonske Bare:

Borislav Marković – HSS – predsjednik

Ljubiša Vučičević – HSS – zamjenik predsjednika

Andrija Čolić – HDZ – član

Dražen Kevčić – HSS – član

Slobodan Dmitrović – HSS – član

Kutovi

Dražen Mađaš – HSS – predsjednik

Davor Halgaš – HSS – zamjenik predsjednika

Dejan Blagojević – HDZ – član

Željko Pačalat – HDZ – član

Zoran Bakić – HSS – član

Obradovci

Vlado Peić – HSS – predsjednik

Ljubica Rajnić – HSS – zamjenica predsjednika

Vinko Ivanović – HSS – član

Mato Peić – HSS – član

Ivka Stošić – HDZ – član

Donje Predrijevo

Miroslav Vuković – HSS – predsjednik

Danijel Brkić – HSS – zamjenik predsjednika

Ana Slatinac – HSS – članica

Radmila Pancer – HSS – članica

Staniša Vuković – HSS – član

Zokov Gaj – Grudnjak

Željko Hološ – HSS – predsjednik

Josip Pleša – HSS – zamjenik predsjednika

Slavko Škorvaga – HSS – član

Goran Kari – HSS – član

Zvonko Žagar – HSS – član


Menu Title
Skip to content