OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Zdenci

Na temeiju članka 28. i 29. a vezano uz čanak 19. Zakona o služenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine·’, broj 86/08, 61/1 I, 4/18 i 112/19) i članka 6. stavak I. točka 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog uprnvnog odjela Općine Zdenci (,,Službeni glasnik Općine Zdenci” broj 7/24.). pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela objavljuje OGLAS i UPUTE.

 

 

Menu Title
Skip to content